Patchfinder.dk er en helt ny platform, som bestræber sig på at være til gavn og nytte for brugerne. Al køb og salg bygger på almindelig tillid til den partner, brugeren til enhver tid ønsker at indgå aftale med.

Retningslinjer:

Det er som udgangspunkt gratis for købere at benytte Patchfinder.

Som sælger kan man oprette 10 gratis annoncer pr. år, når man er tilmeldt som Privatbruger. Annoncerne vil ligge på platformen i 30 dage.

Der kan tilkøbes et PLUS-brugermedlemskab, hvis man herudover ønsker ekstra annoncer, ekstra tidsrum for annoncering etc. ved benyttelsen af Patchfinders platform.

Herudover vil det i visse tilfælde være nødvendigt at tilkøbe et PLUS-brugermedlemsskab for at kunne benytte platformen.(For vilkårene for PLUS-brugermedlemskab henvises til afsnittene længere nede på siden).

For Erhvervsbrugere er første måned gratis, hvorefter der opkræves et månedligt beløb for Erhvervsbrugermedlemsskab. (For vilkårene for Erhvervsbrugermedlemsskab henvises til afsnittene længere nede på siden).

 

Samarbejdsaftale:

Dette er en kontrakt mellem dig og Patchfinder. Vi bestræber os på at gøre denne kontrakt for handel via Patchfinder, så enkel og overskuelig som mulig.

 

Oprettelse af konto:

Ved oprettelse af en profil på Patchfinder.dk, giver du automatisk tilsagn om at følge reglerne i herværende kontrakt, dansk rets almindelige regler (herunder Købeloven, hvis du er Erhvervsbruger), samt reglerne for god skik og brug, som du finder her på siden. Din markering i feltet “Jeg har læst og accepterer betingelserne” udgør således en juridisk bindende aftale mellem dig og Patchfinder.

Du er som bruger på Patchfinder ansvarlig for, at de oplysninger, der fremgår af din brugerprofil, til enhver tid er fuldt korrekte og gyldige.

Du kan ajourføre dine oplysninger via menupunktet Min konto, hvor du også kan fraskrive dig det nyhedsbrev, som du automatisk bliver tilmeldt, når du opretter dig som burger på Patchfinder.

Patchfinder kan til enhver tid indstille eller ophæve en brugers konto, hvis vi får kendskab til brud på betingelserne i samarbejdsaftalen, ligesom vi også har ret til at ændre en brugers status fra Privatbruger til Erhvervsbruger, hvis målene herfor er opfyldt (se afsnit nedenfor). Evt. ændringer i herværende aftale vil blive formidlet via den e-mailadresse, du er registreret med hos Patchfinder, og vil være gældende fra 14 dage efter tidspunktet for udsendelse. Du kan vælge at opsige din brugerkonto på Patchfinder, såfremt du ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser.

 

Lukning af konto:

Du kan til enhver tid anmode om lukning af din brugerprofil ved at kontakte Patchfinder via e-mail i menuen: Kontakt os. Hvis du ønsker at lukke din brugerprofil, påhviler det dig straks at lukke dine aktive annoncer. Hvis du har nogle verserende supportsager, kan du først lukke din konto, når disse er afsluttet. Evt. overlappende PLUS-bruger vederlag refunderes ikke, med mindre der er indgået skriftligt aftale om andet.

 

Opbevaring af annoncer:

Vi opbevarer både åbne og lukkede annoncer i vores database i tilfælde af, at Patchfinder på et tidspunkt, i henhold til lovgivning, eller på gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed, skulle blive pålagt at udlevere disse. Patchfinder er ikke ansvarlig for, hvis annoncer dukker op ved søgning på søgemaskiner på internettet.

 

Advarsel om bedrageri:

Du kan, via e-mail i menuen: Kontakt os, til enhver tid indberette private handler, som ser ud til at krænke retmæssige immaterielle rettigheder, gældende lovgivning eller Patchfinders regler i øvrigt.

 

Ansvarsfraskrivelse:

Al brug af ydelserne på Patchfinder er frivillig og på eget ansvar og Patchfinder er, i videst muligt omfang som tilladt ved dansk lov og ret, fritaget for ansvar for enhver handel eller øvrig handling, der udføres af brugerne på Patchfinder.dk.

 

Privat bruger:

Følgende regler gælder ved oprettelse af din Privat bruger profil på Patchfinder:

Du skal være fyldt 15 år

Du skal registrere dig med dine korrekte oplysninger (navn, e-mailadresse, fødselsdato mv.) Oplysningerne skal svare til, hvad der er registreret i CPR-registeret.

Din brugerprofil på Patchfinder er strengt personlig og må ikke udlånes til eller deles med andre.

Du må kun oprette én Privatbrugerprofil på Patchfinder.

I brugerprofilen må du ikke linke eller henvise til egne eller andres hjemmesider.

Du må heller ikke linke eller henvise til egne eller andres hjemmesider i de annoncer, du opretter på Patchfinder.

Du må heller ikke reklamere for salg af egne varer via dialogboksen eller andet på andre brugeres salgsannoncer, eller henvise til, at en vare kan købes billigere et andet sted, end hos den pågældende sælger.

Overstiger din årlige omsætning 50.000 kr., skal dette, ifølge dansk lovgivning, meldes til SKAT. Du skal nemlig momsregistreres, så snart du regner med at sælge for mere end 50.000 kr. ekskl. moms inden for et år. Det er din omsætning – det vil sige hvor meget du sælger for – og ikke din fortjeneste, som afgør, hvornår du skal momsregistreres.

 

PLUS-bruger: 

Hvis du registrerer dig som PLUS-bruger, er de generelle regler, som omtalt under Privat bruger, gældende. Herudover har du følgende fordele, som vil medvirke til at gøre dine varer mere synlige overfor potentielle købere – og dermed hjælpe til at få din vare solgt hurtigere:

Du kan oprette så mange annoncer, du har lyst til.

Dine annoncer indtager automatisk den bedst mulige placering i den øverste del af de forskellige kategorier, de er tilmeldt.

I brugerprofilen må du linke eller henvise til egen hjemmeside.

Du må også linke eller henvise til egen hjemmeside i de annoncer, du opretter.

Du kan vedhæfte op til 6 billeder.

Der sker automatisk forlængelse af dine annoncer efter 30 dage.

Du får en mail med besked, når dit PLUS-bruger medlemskab er ved at løbe ud, så du kan nå at forny det.

Hvis du videresælger varer fra eget design/butik/lager/produktion/serviceydelser eller lignende, er det påkrævet, at du opgraderer din brugerstatus til PLUS-bruger. Dit PLUS-brugermedlemskab skal være gyldigt, så længe du sælger de pågældende varer.

 

God skik og brug:

Som bruger af Patchfinder, skal du bestræbe dig på at følge retningslinjerne for køb og salg på Patchfinder:

Sælg kun varer, som du har lovlig hjemmel til.

Brug kun egne billeder eller billedmateriale, som du har lovlig hjemmel til (ved evt. gensalg af varer købt via Patchfinder, har køber ret til at genanvende sælgers billeder i sin annonce på Patchfinder).

Giv rigtige oplysninger om varen, du gerne vil sælge.

Ved hver annonce skal du skrive det beløb, som du ønsker at opnå ved salg af varen.

Det er dit eget ansvar om du vil sælge til fastsat pris, vil godkende et mindre beløb for varen, eller vil sælge det til højestbydende (budrunde) (bud modtages).

Ved budrunde fastsættes en tidsfrist, som du forpligter dig til at overholde.

Aftal med køber/sælger, hvordan handelen skal foregå.

Aftal med køber/sælger, hvordan varen skal leveres og hvem der skal betale herfor.

Aftal med køber/sælger, om det er muligt at returnere varen og indenfor hvilket tidsrum.

Overhold de aftaler, du indgår, som du ønsker andre overholder de aftaler, de indgår med dig.

Sørg for at gemme din korrespondance med din handelspartner, så der ikke opstår tvivl om jeres aftale. Enhver indgåelse af aftaler er, ifølge dansk ret, juridisk bindende.

Ovennævnte retningslinjer gælder for køb og salg mellem private. Handler mellem Privatbrugere er som udgangspunkt civilkøb. Dette betyder blandt andet, at køber i sådanne handler ikke har krav på 14 dages returret, med mindre dette er aftalt med sælger.

Vedrørende salg fra professionelle aktører (Erhvervsbrugere) henvises til almindeligt gældende handelsbetingelser, som gældende i hht købeloven i Forbrugeraftaleloven, herunder reglerne for købers 14 dages returret.

 

Privat eller erhverv?:

Vær opmærksom på, at du som registreret Privatbruger, egentlig kan være at betragte som Erhvervsbruger i købelovens forstand, og derved bl.a. skal opfylde kravene om købers 14 dages returret, hvis du på den ene eller anden måde har systematiseret dit salg på Patchfinder. I vurderingen heraf tages der udgangspunk i følgende:

Du har et SE-nummer i CVR-registret, men har ikke angivet dette på Patchfinder

Du har en hjemmeside, hvorfra der sælges de samme ting som på Patchfinder

Du bestiller mange nye varer hjem med henblik på videresalg

Du har rigtig mange handler på Patchfinder med den samme type – eller lignende – varer

 

Erhvervsbruger:

Følgende regler gælder ved oprettelse af din Erhvervsbruger profil på Patchfinder:

Som Erhvervsbruger hos Patchfinder, skal du bestræbe dig på at følge retningslinjerne for køb og salg på Patchfinder, som ovenfor anført, dansk rets almindelige regler samt lovpligtige krav og regler for nethandel, og købeloven i Forbrugeraftaleloven, herunder reglerne for købers 14 dages returret.

Du skal registrere dig med dine korrekte oplysninger (Firmanavn, navn på ansvarlig, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, SE nummer mv.)

Oplysningerne skal svare til hvad der er registreret i CVR-registeret, hvis du er tilmeldt dette.

Din brugerkonto på Patchfinder er firmarelevant og må ikke udlånes til eller deles med andre.

Du skal tilmelde dig den brugertype som passer bedst til din erhvervsprofil:

 

Butik:

Du har en fysisk butik med varer fra forskellige leverandører, og ønsker at supplere forretningen med salg via Patchfinder.

 

Internetbutik:

Du har en internetbutik, hvorfra du sælger varer fra forskellige leverandører, og ønsker at supplere salget via Patchfinder.

 

Design brand:

Du har dit eget firma, hvor du designer, producerer og videresælger dit design i dit eget brand-navn, og ønsker at have mulighed for detailsalg af dine produkter via Patchfinder.

 

Made by me:

Du er dig selv/I er sammen om at designe og udføre egne produkter, som I ønsker at sælge gennem Patchfinder.

 

 

Rettigheder:

Patchfinder forbeholder sig ret til at ændre teksten i en given annonce for at gøre denne mere forståelig, og til at give annoncen en mere korrekt placering i tilfælde af fejlplacering indenfor kategorierne.

Patchfinder forbeholder sig ret til at anvende al materiale, annoncer såvel som tekst og billeder (med undtagelsen af evt. billede i brugerprofil) o.a., som er lagt på denne platform, i anden kommerciel sammenhæng, det være sig statistik, promovering, nyhedsbrev, blog, sociale medier eller lignende, som har tilknytning til Patchfinders virke, med mindre der er indgået skriftligt aftale om andet.

Patchfinder forbeholder sig ret til at registrere og anvende alle oplysninger, antal klik, visninger og øvrig trafik o.a. som foretages på denne platform i anden kommerciel sammenhæng, det være sig statistik, promovering, nyhedsbrev, blog, sociale medier eller lignende, som har tilknytning til Patchfinders virke, med mindre der er indgået skriftligt aftale om andet.

Reglerne for køb af medlemskab kan ses i menupunktet: Abonnementsbetingelser

Reglerne ang. personfølsomme oplysninger mm kan ses i menupunktet: Fortrolighedspolitik

Reglerne ang. brug af Cookies mm kan ses i menupunktet: Cookies

 

Kontakt:

Såfremt du har spørgsmål eller indvendinger, er du altid velkommen til at kontakte os via

e-mail: info@patchfinder.dk eller menuen: Kontakt os.