Ved køb af abonnement – medlemskab af Patchfinder – godkender kunden, at Patchfinder er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til at Patchfinder må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen for det løbende abonnement gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Patchfinder er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan ændres af Patchfinder med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Patchfinder eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 3 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra virksomhedens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Alle betalingstransaktioner foretages via QuickPay.dk som er PCI DSS certificeret og håndterer alle gængse betalingskort. PCI Data Security Standard (DSS) sikrer at en række fælles internationale standarder for hvordan kreditkortdata bliver behandlet, bliver overholdt. Standarden definerer en række krav til opbevaring, overførsel og håndtering af kreditkortdata – og hvordan man kontrollerer at kravene er opfyldt.

 

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på abbonnementer købt via hjemmesiden.